શું કોઈએ ટોપ-અપ લોન માટે જવું જોઈએ?

જેમની પાસે હાલની લોન છે અને તે જ સમયે નાણાકીય સહાયની શોધમાં છે તેમના માટે ટોપ-અપ લોન શ્રેષ્ઠ છે.

તે તમારી કોઈપણ વ્યક્તિગત અને ટૂંકા ગાળાની વ્યવસાય જરૂરિયાતોને પૂર્ણ કરી શકે છે.

તે અન્ય કોમર્શિયલ લોન કરતાં સસ્તી છે.

ટોપ-અપ લોન શું છે?


ટોપ-અપ લોન, જેમ કે નામ સૂચવે છે, તે અગાઉની હયાત લોન કરતાં વધુ લાભ લેનારને થાય છે. સામાન્ય રીતે, આવા એડવાન્સ માટેનો કાર્યકાળ પાંચથી દસ વર્ષનો હોય છે. બેંકો આ પ્રકારની એડવાન્સ એવી લોન લેનારાઓને આપે છે જેમની પાસે હાલની હોમ લોન અથવા પર્સનલ લોન છે. ઠીક છે, આ લોન મેળવવી સરળ છે પરંતુ બેંકો પાસે આ પ્રકારની લોન મંજૂર કરવા માટે કેટલાક માપદંડ છે. જો તમારી બેંક ટોપ-અપ લોન આપતી નથી, તો તમે ધિરાણકર્તા સાથે બેલેન્સ ટ્રાન્સફરનો વિકલ્પ પસંદ કરી શકો છો જે ટોપ-અપ લોન પણ આપે છે. કોઈપણ પ્રકારની ટોપ-અપ લોન માટે મંજૂર થવા માટે તમારે તમારી હાલની લોનની ચૂકવણી સાથે નિયમિત રહેવું પડશે અને તમારે ચોક્કસ સંખ્યામાં EMI* સાથે કરવું જોઈએ.

ટોપ-અપ લોનની વિશેષતાઓ

ટોપ-અપ લોન ફક્ત ત્યારે જ પસંદ કરી શકે છે જો તમારી પાસે હાલની હોમ લોન અથવા તે જ ધિરાણકર્તા પાસેથી વ્યક્તિગત લોનની સુવિધા હોય.
જો તે હોમ લોન ટોપ અપ હોય તો તેની મુદત પાંચથી દસ વર્ષ સુધીની હોઈ શકે છે જ્યારે જો તે પર્સનલ લોન ટોપ અપ હોય તો મુદત બે વર્ષ સુધી જઈ શકે છે.
તમારી બાકી હોમ લોન/વ્યક્તિગત લોન તમારી ટોપ-અપ લોન પર મંજૂર લોનની રકમ નક્કી કરશે.


હાલની લોન માટે તમારો પુન:ચુકવણી ઇતિહાસ અને તમારી CIBIL તમારી ટોપ-અપ લોનની મંજૂરીમાં મોટી ભૂમિકા ભજવે છે.
ટોપ-અપ લોન સામાન્ય રીતે તે જ વ્યાજ દરે ઉપલબ્ધ હોય છે જે દરે તમારી પાસે તમારી ચાલુ લોન હોય છે.


ઠીક છે, હોમ લોન ટોપ સામાન્ય રીતે માત્ર ઘર બાંધકામ, નવીનીકરણ, ખરીદી વગેરે માટે જ આપવામાં આવે છે, જ્યારે તમે કેટલીક આવશ્યકતાઓ માટે વ્યક્તિગત લોન ટોપ-અપ મેળવવાનું વિચારી શકો છો જેમાં સમાવેશ થાય છે,