મહિલા બાઈકર્સ – ડ્રાઈવિંગ કરતી વખતે તમારે જે વસ્તુઓ જાણવી જોઈએ

કી પોઇન્ટ:-

સવારી કરતી વખતે હંમેશા તમારા સુરક્ષા ગિયર પહેરો.

સવારી કરતી વખતે ખાતરી કરો કે તમારું લાઇસન્સ અને બાઇક રજીસ્ટ્રેશન માન્ય છે.

માન્ય બાઇક વીમો લેવાનો મુદ્દો બનાવો અને તેને હંમેશા તમારી સાથે રાખો.

મને તાજેતરમાં એક લેખ મળ્યો જેમાં બાઇક રેલી ઇવેન્ટની વાત આવે ત્યારે મહિલા બાઇકર સહભાગીઓમાં ધીમી પરંતુ સતત વધારો દર્શાવે છે. આવા કાર્યક્રમોના પ્રચારમાં સતત વધારો થયો છે અને તેથી વધુ તેમાં મહિલાઓની ભાગીદારી વધી છે. અને તે બદલાવ છે જેને બાઇકર સમુદાયમાં દરેક વ્યક્તિ આવકારે છે. બાઇકિંગ પરંપરાગત રીતે પુરુષો સાથે સંકળાયેલું છે, પરંતુ સમય બદલાઈ રહ્યો છે અને આ અભિપ્રાયો પણ બદલાઈ રહ્યા છે. એ દિવસો ગયા જ્યારે કોઈ મહિલા સવારોને માત્ર સ્કૂટર સાથે જોડે.

હમણાં પૂરો થયેલો સ્વતંત્રતા દિવસ એનું ઉત્તમ ઉદાહરણ છે. 50 મહિલા રાઇડર્સના એક જૂથે ગુજરાતથી લદ્દાખ સુધી લગભગ 10000 કિલોમીટરની સવારી કરી અને રાષ્ટ્રીય ધ્વજ ફરકાવ્યો. 50 રાઇડર્સના ટોળાએ 45 દિવસના સમયગાળામાં 15 રાજ્યોને પાર કરીને તેમની કુશળતા દર્શાવી હતી. જો તમે એવા વ્યક્તિ છો કે જેઓ તેમના પગલે ચાલવા માંગતા હોય અથવા બે પૈડાં પર દેશનું અન્વેષણ કરવા માટે તમારી જાતે જ સંપૂર્ણ રીતે બહાર નીકળવા માંગતા હોય, તો અહીં કેટલીક બાબતો ધ્યાનમાં લેવા જેવી છે.

યોગ્ય રાઇડિંગ ગિયર –