ટર્મ ઇન્શ્યોરન્સ પ્લાન ખરીદો છો? રાઇડર્સને સામેલ કરવાનું ભૂલશો નહીં

મૂલ્યવર્ધિત લાભ પ્રદાન કરે તેવી વધારાની વસ્તુ કોને પસંદ નથી? ટર્મ ઇન્શ્યોરન્સ પ્લાનમાં વધારાના કવરેજ લાભો છે જેને તમે પસંદ કરી શકો છો અને તમારા કવરને વધુ વ્યાપક બનાવી શકો છો. શું તમે આવા વધારાના ફાયદાઓ વિશે જાણો છો? તેમને રાઇડર્સ કહેવામાં આવે છે. જો તમે ટર્મ ઈન્સ્યોરન્સ પ્લાન શોધી રહ્યા છો, તો તમને ઘણી યોજનાઓમાં ‘રાઈડર’ શબ્દ જોવા મળશે. તમારામાંથી મોટાભાગના લોકો શબ્દનો અર્થ સમજી શકતા નથી અને તેથી ઉપલબ્ધ રાઇડર્સને પસંદ કરવાનું ટાળો. આ એક ભૂલ છે. રાઇડર્સ તમને કવરેજનો વધુ સારો અવકાશ પ્રદાન કરે છે અને તમારી યોજનાને વ્યાપક બનાવે છે. ચાલો સમજીએ કે રાઇડર્સ શું છે અને તેઓ કેવી રીતે ફાયદાકારક સાબિત થાય છે –

રાઇડર શું છે?

રાઇડર એ વધારાની કવરેજ કલમ છે જેને તમે તમારી મૂળભૂત ટર્મ વીમા યોજનામાં ઉમેરી શકો છો. જ્યારે રાઇડર ઉમેરવામાં આવે છે, ત્યારે પ્લાનમાં વધારાનો કવરેજ લાભ ઉમેરવામાં આવે છે. રાઇડરની પસંદગી સંપૂર્ણપણે સ્વૈચ્છિક છે અને તે તમારા પર, પોલિસીધારક પર આધારિત છે. જો તમે ઇચ્છો, તો વધારાની સુરક્ષા માટે તમે બેઝ પોલિસીમાં એક અથવા વધુ ઉપલબ્ધ રાઇડર્સ ઉમેરી શકો છો.

રાઇડર્સની કેટલીક મુખ્ય લાક્ષણિકતાઓ

રાઇડર્સ પાસે કેટલીક વિશિષ્ટ સુવિધાઓ છે જેમાં નીચેનાનો સમાવેશ થાય છે – ટર્મ ઈન્સ્યોરન્સ પ્લાન ખરીદતી વખતે અથવા કોઈપણ રિન્યુઅલ વખતે રાઈડરને ઉમેરી શકાય છે. તેવી જ રીતે, એકવાર ખરીદી લીધા પછી, તમે કોઈપણ પોલિસી રિન્યુઅલ વખતે રાઇડરને નાપસંદ કરી શકો છો. તમે પ્લાનમાં ઉમેરવાનું પસંદ કરો છો તે દરેક રાઇડર માટે વધારાનું પ્રીમિયમ ચૂકવવાપાત્ર છે રાઇડર્સનું કોઈ પરિપક્વતા મૂલ્ય નથી. જો પ્લાનની મુદત દરમિયાન રાઇડરનો ઉપયોગ કરવામાં ન આવે, તો રાઇડરને પાકતી મુદત પર કોઈ લાભ ચૂકવવામાં આવશે નહીં.જો કે તમે તમારી ટર્મ ઇન્શ્યોરન્સ પ્લાનમાં બહુવિધ રાઇડર્સ ઉમેરી શકો છો, કુલ રાઇડર પ્રીમિયમ ટર્મ પ્લાન માટે બેઝ પ્રીમિયમના 30% કરતા વધુ ન હોવું જોઈએ. રાઇડર્સ માટે ચૂકવવાપાત્ર પ્રીમિયમને પણ પસંદ કરેલ રાઇડરના આધારે કલમ 80C અથવા કલમ 80D હેઠળ કપાત તરીકે મંજૂરી આપવામાં આવે છે. રાઇડર એશ્યોર્ડ રકમ, સામાન્ય રીતે, બેઝ પ્લાનની વીમા રકમ જેટલી હોય છે. જો કે, રાઇડર એશ્યોર્ડ રકમની મર્યાદા છે. જો બેઝ પ્લાનની વીમાની રકમ રાઇડરની કવરેજ મર્યાદા કરતાં વધારે હોય, તો રાઇડરની વીમાની રકમ માત્ર નિર્દિષ્ટ મર્યાદા સુધી જ માન્ય રહેશે. રાઇડર્સના પ્રકારો ઉપલબ્ધ છે